Fakt, iż najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa są jego ludzie jest już powszechnie uznawany. To właśnie pracownicy kształtują wizerunek przedsiębiorstwa i mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej, dzięki swemu zaangażowaniu, postawie i sposobie wykonywania pracy. Zadowoleni pracownicy są wydajniejsi i bardziej lojalni. Identyfikując się z firmą przyczyniają się do zwiększania jej aktywów niematerialnych w postaci wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Aby zyskać licznych i wiernych klientów należy najpierw zdobyć lojalnych pracowników. Służyć temu ma marketing wewnętrzny, który ma za zadanie min. pozyskiwanie pracowników oraz tworzenie właściwych systemów motywacji. Pracowników można motywować za pomocą różnorodnych środków. Często pracodawcy mylnie interpretują potrzeby swoich pracowników, ograniczając się jedynie do motywacji za pomocą środków pieniężnych. Jak wykazuje szereg opracowań na ten temat – nie jest to jedyny i najskuteczniejszy sposób motywowania. System motywacji pozafinansowej obejmuje min. premiowanie pracowników poprzez fundowanie im nieodpłatnie bądź też częściowo odpłatnie karnetów na zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Możliwym źródłem, z którego można wyasygnować środki na ten cel jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ustawowo zdefiniowana działalność socjalna wskazuje, iż możliwym przeznaczeniem środków funduszu jest działalność sportowo-rekreacyjna, przez którą należy rozumieć min. bilety wstępu na imprezy sportowe, organizowane przez wyspecjalizowanych organizatorów.

Kompleks ACTIVE GYM , firma działająca w branży usług rekreacji ruchowej , ma przyjemność zaprezentować Państwu ofertę nawiązania współpracy w zakresie zapewnienia pracownikom Państwa firmy aktywnego wypoczynku w postaci zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Niewątpliwą zaletą Kompleksu jest jego lokalizacja w centrum miasta, co jest gwarantem łatwego dojazdu dla osób korzystających ze środków zbiorowej komunikacji miejskiej. Natomiast w przypadku klientów korzystających z własnych pojazdów – na czas treningu istnieje możliwość zaparkowania samochodu na znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu.

Oferta kompleksU ACTIVE GYM obejmuje:

Siłownia LĘBORK :

  • oferujemy kilkadziesiąt stanowisk treningowych przygotowanych w oparciu o oprzyrządowanie firmy PRECOR,TECHNOGYM,LIFE FITNESS, rozmieszczonych na ponad 700 m2 powierzchni
  • ćwiczenia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej
  • dla początkujących przygotowujemy plany treningowe, określające zindywidualizowany tok zajęć, dostosowany do możliwości i oczekiwań ćwiczących
  • ćwiczący nie są poddawani presji żadnych limitów czasowych i to zarówno dziennych jak i tygodniowych (można na terenie obiektu przebywać dowolną ilość czasu, jak również wykupiony karnet upoważnia do wstępu we wszystkie dni tygodnia)
  • obiekt jest wyposażony w strzeżoną szatnię z indywidualnymi szafkami oraz w natryski

Aerobik i spinning Lębork:

Zajęcia prowadzone przez instruktorów z doświadczeniem oraz doskonałym przygotowaniem praktycznym i fizycznym, w przestronnych pomieszczeniach , którego jedną ze ścian w całości pokrywa zestaw luster, co pozwala na bieżąco kontrolować wykonywane ćwiczenia i korygować je zgodnie ze wskazówkami instruktorów.